INFORMACJE DLA SZKÓŁ 2017-05-04T16:07:29+00:00

Wypełniony formularz należy odesłać na adres: edukacja@warsawexpo.eu. Przesłanie formularza upoważnia
do bezpłatnego wejścia grup szkolnych na Targi w dniach 01.06.2017 lub 02.06.2017.