KUP BILET 2017-09-14T11:47:40+00:00

KUP BILET

Zapraszamy do zakupu biletów !

KUP BILET

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu w jeden wybrany dzień lub w przez trzy dni w dniach 24-26.11.2017. Nie upoważniają do skorzystania se strefy Gold, zdobycia autografu i/lub zdjęcia.

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu przez trzy dni lub w wybrany dzień w terminie 24-26.11. Karnet SILVER upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 3 autografów z wybranymi Gwiazdami Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Karnet GOLD upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 5 autografów z wybranymi Gwiazdami: 2 Gwiazdy Strefy Gold i 3 Gwiazdy Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Pula karnetów ograniczona!

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu w jeden wybrany dzień lub w przez trzy dni w dniach 24-26.11.2017. Nie upoważniają do skorzystania se strefy Gold, zdobycia autografu i/lub zdjęcia.

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu przez trzy dni lub w wybrany dzień w terminie 24-26.11. Karnet SILVER upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 3 autografów z wybranymi Gwiazdami Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Karnet GOLD upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 5 autografów z wybranymi Gwiazdami: 2 Gwiazdy Strefy Gold i 3 Gwiazdy Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Pula karnetów ograniczona!