KUP BILET 2017-11-20T10:51:23+00:00

KUP BILET

Zapraszamy do zakupu biletów !

KUP BILET

Autograf: 100 zł  |  Zdjęcie: 150 zł  

Autograf: 70 zł  |  Zdjęcie: 100 zł  

Autograf: 70 zł  |  Zdjęcie: 100 zł  

Autograf: 70 zł  |  Zdjęcie: 100 zł  

Autograf: 70 zł  |  Zdjęcie: 100 zł  

Autograf: 40 zł  |  Zdjęcie: 40 zł  

Autograf: 50 zł  |  Zdjęcie: 50 zł  

Autograf: 50zł  |  Zdjęcie: 50zł  

Autograf: 40 zł  |  Zdjęcie: 40 zł  

Autograf: 50 zł  |  Zdjęcie: 50 zł  

Autograf: 50 zł  |  Zdjęcie: 50 zł  

Autograf: 50 zł  |  Zdjęcie: 50 zł  

Autograf: 40 zł  |  Zdjęcie: 40 zł  

Autograf: 40 zł  |  Zdjęcie: 40 zł  

Autograf: 40 zł  |  Zdjęcie: 40 zł  

Autograf: 40 zł  |  Zdjęcie: 40 zł  

Autograf: 20 zł  |  Zdjęcie: 20 zł  

* Pula voucherów ograniczona ze względu na harmonogram wizyt Gwiazd!

KUP BILET

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu w jeden wybrany dzień lub w przez trzy dni w dniach 24-26.11.2017. Nie upoważniają do skorzystania se strefy Gold, zdobycia autografu i/lub zdjęcia.

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu przez trzy dni lub w wybrany dzień w terminie 24-26.11. Karnet SILVER upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 3 autografów z wybranymi Gwiazdami Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Karnet GOLD upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 5 autografów z wybranymi Gwiazdami: 2 Gwiazdy Strefy Gold i 3 Gwiazdy Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Pula karnetów ograniczona!

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu w jeden wybrany dzień lub w przez trzy dni w dniach 24-26.11.2017. Nie upoważniają do skorzystania se strefy Gold, zdobycia autografu i/lub zdjęcia.

* Upoważniają do wejścia na teren Festiwalu przez trzy dni lub w wybrany dzień w terminie 24-26.11. Karnet SILVER upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 3 autografów z wybranymi Gwiazdami Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Karnet GOLD upoważnia lecz nie jest gwarancją zdobycia 5 autografów z wybranymi Gwiazdami: 2 Gwiazdy Strefy Gold i 3 Gwiazdy Strefy Silver (oznaczenia Organizatora) oraz upoważnia lecz nie jest gwarancją do zdobycia 1 zdjęcia z wybraną Gwiazdą Strefy Silver (oznaczenie organizatora). Pula karnetów ograniczona!

KUP BILET